Meie Kompentents

Inseneriteenused OÜ'l on heaks koostööpartneriks mistahes ehitusalastes küsimustes. Meie registreeritud tegevusalad ja kompetents katavad nii lihtsad ehitustööd, kui ka spetsiifilised ehitiste ekspertiiside ja ehitusprojektide ekspertiiside tegemised. Omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine, projekteerimine on osa meie tööst. Mänguväljakute ja spordiväljakute koostes, seadmete paigalduses ja hooldustöödes oleme heaks koostööpartneriks meie tellijatele. 
Ehitamine

Ehitamine laiemas plaanis on olnud pikaajaliselt meie põhitöö. Hoonete-, rajatiste ehitustööd, valdkonna- spetsiifilised konsulatsioonid. Oleme valmis lahendama kõiki enimlevinud ehitusküsimusi, kuid ei üte ära ka spetsiifilistest projektidest.

 

Omame registreeringut MTR EEH006811 Ehitamine.

Ehitusjuhtimine

Meie korraldame kooskõlastuste ja lubade hankimise, ehitustööde teostamise, finants-aruandluse projekti kuludest ning tagame lõpuks kvaliteetse ehitise üleandmise tellijale. Leiame, et ehitusjuhtimine "0-st võtmed kätte" lahenduseni on standard, mitte erand.

 

Omame registreeringut MTR EEJ003119 Ehitusjuhtimine.

 

Omanikujärelvalve

Oluline pakutav teenus on olnud omanikujärelevalve. Teenus koosneb peamiselt ehituseelarve kontrollimisest, vajadusel hankedokumentide koostamisest, sobiliku töövõtja otsimisest, ehituskvaliteedi kontrollist ja ehitusprotsesside dokumenteerimisest.

 

Omame registreeringut MTR EEO002965 Omanikujärelvalve.

Ehituslikud ekspertiisid

Meie uueks tegevusvaldkonnaks on klientide nõustamine ehituse planeerimise ja ehitustegevuse ajal ning juba valminud ehitistele eksperthinnangute andmine. Pakume igale soovijale professionaalset abi hoone planeerimisel, ehituse ajal tekkinud tõrgetega või olemasoleva ehitise ekspluatatsiooniprobleemidega.

 

Omame registreeringuid MTR EEK000960 Ehitiste ekspertiiside tegemine ja MTR EPE000826 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

 

Projekteerimine

Projekteerimise planeerimine, konsultatsioonid, ehitiste- ja rajatiste projekteerimine; uue teenusena mängu- ja spordiväljakute planeerimine, projekteerimine - on osa meie igapäeva tööst. Leiame tellijaile sobivaimad lahendused ning tagame projektide tugeva sisu. Küsige meilt lahendusi.

 

Omame registreeringut MTR EEP002620 Projekteerimine.
 

Mängu-ja spordiväljakud

Meil on head kogemused avalike mängu- ja spordiväljakute rajamisel. Projekteerime ning teostame avalike mänguväljakute planeerimist, teostame mängu- ja spordiväljakute hooldust. Teostame töid üle kogu Eesti. Oleme koostööpartner mitmetele mängu- ja spordiväljakuseadmete tarnijatele.

 

Mänguväljakute rajamiseks on vajalik registreering MTR EEH006811 Ehitamine.